výroční zpráva olomouckého kraje 2010

grafické zpracování, sazba, korektury, úprava fotografií pro výroční zprávu olomouckého kraje

vyrocni-zprava-grafika-design